PRIVACYVERKLARING

Rijnja Meijer Balemans Advocaten draagt er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. In deze verklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan.

U kunt onze website openen en gebruiken zonder ons uw persoonlijke gegevens te verstrekken.

Onze website bevat links naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites of voor de privacybescherming op deze websites. Wij adviseren u altijd de privacyverklaring van de betreffende website te lezen voordat u uw persoonsgegevens verstrekt.

Cookies

Een cookie is een eenvoudig tekstbestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en op uw computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen.

De website van Rijnja Meijer Balemans Advocaten gebruikt geen cookies.

Dat u bij uw bezoek aan onze website kunt worden gevolgd door cookies van andere websites kunnen wij niet uitsluiten.

Rijnja Meijer Balemans Advocaten verwerkt persoonsgegevens over u omdat u gebruik maakt van onze diensten, omdat u deze aan ons heeft verstrekt zodat wij contact met u kunnen opnemen en voor het nakomen van wettelijke verplichtingen.

Soms is het nodig uw persoonsgegevens met derden te delen. Dat kan onder omstandigheden noodzakelijk zijn bij de behandeling van uw dossier. Ook zijn er wettelijke verplichtingen die ertoe strekken dat persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven. Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld voor commerciële doeleinden.

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

U heeft het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van u in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen. Wanneer u meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u ons vragen uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen in deze privacyverklaring worden op deze website bekend gemaakt.

Voor vragen over deze privacyverklaring kunt u telefonisch contact met ons opnemen op nummer 020-6203125 of via e-mail info@rijnjameijer.nl.

RIJNJA MEIJER & BALEMANS ADVOCATEN – MET RECHT EEN GOEDE KEUZE

Singel 450  – 1017 AV Amsterdam   Telefoon: 020 620 31 25   Telefax: 020 420 65 71   E-mail: info@rijnjameijer.nl

webdesign: B-AD|D