Indien uw inkomen en vermogen beneden bepaalde grenzen liggen dan betaalt de overheid in veel gevallen uw advocaatkosten. U krijgt dan een toevoeging (‘pro deo’). Dit geldt niet alleen voor zaken waarin u een procedure moet voeren maar ook wanneer u juridisch advies nodig heeft. U betaalt dan een eigen bijdrage die afhankelijk is van uw inkomen, en niet van de hoeveelheid tijd die de advocaat aan uw zaak moet besteden.

Aan het eind van de zaak wordt door de Raad voor Rechtsbijstand beoordeeld of u op grond van het financiële resultaat alsnog in staat bent de kosten van de advocaat zelf te dragen. In dat geval dient u alsnog het uurtarief van de advocaat te betalen, welk tarief in het eerste gesprek met u wordt besproken (zie verder hieronder).

Indien u niet voor gefinancierde rechtshulp in aanmerking komt dan zal de advocaat met u een uurtarief afspreken, waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke omstandigheden van uw zaak.

Globaal variëren de tarieven van EUR 175 tot EUR  250 per uur, te vermeerderen met 6% algemene kantoorkosten en 21% BTW.

Het uurtarief kan afhankelijk worden gesteld van het resultaat. Dit kan bijvoorbeeld door twee tarieven af te spreken; een lager tarief als de doelstelling niet wordt bereikt, een hoger tarief als de doelstelling wel wordt bereikt. Ook is het mogelijk om een vast bedrag voor een zaak af te spreken: een fixed fee. Deze fixed fee kan ook afhankelijk worden gesteld van het resultaat.

Zowel in betalende als toegevoegde zaken kunt u in een eventuele civiele procedure griffierecht verschuldigd zijn, en komen er mogelijk kosten bij voor bijvoorbeeld uittreksels uit het bevolkingsregister of handelsregister. Ook de kosten van in overleg met u in te schakelen externe adviseurs, zoals bijvoorbeeld een accountant of notaris, komen voor uw eigen rekening.

Op afspraak kan gratis een oriënterend gesprek plaatsvinden.

RIJNJA MEIJER & BALEMANS ADVOCATEN - MET RECHT EEN GOEDE KEUZE

Singel 450  - 1017 AV Amsterdam   Telefoon: 020 620 31 25   Telefax: 020 420 65 71   E-mail: info@rijnjameijer.nl

 
 
 
 
webdesign: B-AD|D